Header Boys’ finalists – Kungens Kanna & Drottningens Pris