Header Andreas Blomdahl – Kungens Kanna & Drottningens Pris